Skrócone warunki gwarancji

na prace wykonane w naszym gabinecie

Usługi stomatologiczne wykonane w naszym gabinecie są objęte gwarancją. Gwarancja jest udzielana po wypełnieniu całego planu leczenia. Niewykonanie założonego planu leczenia, po zakończeniu części prac, skutkuje utratą gwarancji.

Warunkiem otrzymania gwarancji, w tym na leczenie paradontologiczne i implantologiczne jest zgłaszanie się pacjenta na wizyty kontrolne co 6 miesięcy, w czasie których dokonujemy przeglądu oraz higieny jamy ustnej. Badanie radiologiczne, oraz zabiegi higienizacyjne są odpłatne według cennika.

Czas trwania gwarancji:
- stomatologia zachowawcza - 2 lata
- stałe uzupełnienia protetyczne - korony i mosty - 3 lata
- ruchome uzupełnienia protetyczne - 2 lata

Gwarancja nie obejmuje:
- prac tymczasowych gabinetowych i laboratoryjnych
- powtórnego leczenia kanałowego, również pod mikroskopem
- prac wykonanych warunkowo, na życzenie Pacjenta, pomimo poważnych przeciwwskazań stomatologicznych.

Pełne warunki gwarancji dostępne na stronie Warunki gwarancji

Cennik

usług stomatologicznych

W naszej placówce można dokonywać płatności tylko gotówką. Za utrudnienia przepraszamy.

CENNIK KONSULTACJI

Konsultacja ogólna 30 minut 280,00 zł
Konsultacja specjalistyczna 30 minut: implantologia, paradontologia, protetyka 300,00 zł
Konsultacja specjalistyczna 30 minut, z pisemnym planem leczenia i kosztorysem 350,00 zł                           

Przy konsultacji korzystamy ze zdjęć: radiowizjografia, pantomogram, tomografia stożkowa wolumetryczna. Nie ma możliwości konsultacji paradontologicznej, endodontycznej lub implantologicznej bez aktualnych zdjęć. Korzystamy z radiologii systemu Care stream - jest to najpopularniejszy system radiologii stomatologicznej w Polsce. W Radomiu jest kilka takich aparatów. Pacjent może przynieść aktualne zdjęcia na nośniku lub wykonać je w naszym gabinecie.

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Znieczulenie przewodowe, nasiękowe od 110,00 zł
Lakowanie bruzd lakiem szczelinowym od 150,00 zł
Fluorkowanie łuku zębowego od 200,00 zł
Wypełnienie małe od 350,00 zł
Wypełnienie średnie od 400,00 zł
Wypełnienie duże od 450,00 zł
Odbudowa na włóknach szklanych, za jedno włókno od 130,00 - 200,00 zł

STOMATOLOGIA ESTETYCZNA

Wybielanie gabinetowe - 1 łuk od 800,00 zł
Wybielanie nakładkowe (domowe) od 900,00 zł
Okołozabiegowe znoszenie nadwrażliwości (cena z nakładkami) od 300,00 zł
Terapia domowa znoszenia nadwrażliwości od 450,00 zł
Wybielanie zęba martwego - pierwsza wizyta od 300,00 zł
Wybielanie zęba martwego - kolejna wizyta od 200,00 zł
Usuwanie białych plam za pomocą preparatu ICON od 350,00 zł / 1 ząb

PARADONTOLOGIA

Znieczulenie od 110,00 zł
Instruktaż profesjonalnej higieny paradontologicznej przez higienistkę od 180,00 zł
Scaling, piaskowanie, fluoryzacja (jeden łuk) od 400,00 zł
Kiretaż zamknięty od 200,00 zł
Kiretaż otwarty od 350,00 zł
Piaskowanie poddziąsłowe z polerowaniem korzenia od 250,00 zł
Szynowanie paradontologiczne (bez kosztów laboratoryjnych) od 600,00 zł
Sterowana regeneracja tkanek 1-3 zębów (bez biomateriałów) od 1100,00 zł
Sterowana regeneracja tkanek 3-5 zębów (bez biomateriałów) od 1700,00 zł
Wydłużenie korony klinicznej od 800,00 zł
Ortodontyczne wysunięcie z kości korzenia zniszczonego poddziąsłowo (bez RTG) od 1700,00 zł

ENDODONCJA

Leczenie kanałowe pierwotne w znieczuleniu, 60 minut od 350,00 zł
Powtórne leczenie kanałowe, 60 minut od 400,00 zł
Leczenie kanałowe zęba pod mikroskopem
Zamknięcie perforacji od 150,00 - 400,00 zł
Usunięcie złamanego narzędzia od 500,00 zł
Usunięcie np. gutaperki, endomethazonu / 1 kanał od 150,00 zł
Udrożnienie zarośniętego kanału korzeniowego od 500,00 zł
Usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego od 150,00 - 300,00 zł
Całkowite opracowanie jednego kanału od 150,00 - 300,00 zł
Całkowite opracowanie jednego kanału, przy powtórnym leczeniu kanałowym od 150,00 - 300,00 zł
Wypełnienie jednego kanału gutaperką na gorąco od 150,00 zł

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

Ekstrakcja zeba mlecznego od 150,00 zł
Ekstrakcja zęba jednokorzeniowego od 400,00 zł
Ekstrakcja zęba wielokorzeniowego od 450,00 zł
Chirurgiczna ekstrakcja zęba (dłutowanie) od 750,00 zł
Operacyjne usuniecie zęba mądrości / zęba zatrzymanego / korzeni resztkowych od 900,00 zł
Resekcja wierzchołka korzenia - jeden korzeń od 750,00 zł
Resekcja wierzchołka korzenia - każdy następny korzeń od 350,00 zł
Radektomia z wypełnieniem kanału przed zabiegiem od 750,00 zł
Hemisekcja dolnego trzonowca od 500,00 zł
Zamknięcie połączenia ustno-zatokowego od 900,00 zł

PROTETYKA

Lany wkład koronowo-korzeniowy prosty od 700,00 zł
Lany wkład koronowo-korzeniowy złożony od 780,00 zł
Korona porcelanowa na metalu od 1200,00 zł
Korona całoceramiczna od 2400,00 zł
Licówka całoceramiczna od 2400,00 zł
Proteza akrylowa całkowita, zęby Vita od 1600,00 zł
Proteza szkieletowa od 2600,00 zł
Zatrzask Ceka od 2000,00 zł
Nakład kompozytowy od 900,00 zł
Nakład porcelanowy od 2400,00 zł
Kerator, lokator dokorzeniowy od 2000,00 zł
Magnez siłą 500 Gram z wkładem ze srebropalladu 2500,00 zł + koszt srebropalladu

MIKROCHIRURGIA

(ceny orientacyjne)
Pisemny plan leczenia z kosztorysem od 350,00 zł
Zabieg sterowanej regeneracji kości (bez biomateriałów) od 1500,00 zł
Regeneracja kości metodą rozszczepu, przeszczepu autogennego, bloczka kostnego, błon nieresorbowalnych od 2000,00 zł
Sinus lift metoda zamkniętą (jeden implant) od 1000,00 zł
Sinus lift metodą otwarta od 3500,00 zł
Odbudowa dziąsła (przeszczep autogenny) od 1200,00 zł
Odbudowa dziąsła / Mucoderm od 2500,00 zł
Pokrycie recesji z użyciem przeszczepu tkanek z podniebiebia od 1500,00 zł
Pokrycie dwóch recesji obok siebie od 2000,00 zł
Pokrycie trzech recesji obok siebie od 2500,00 zł

IMPLANTOLOGIA

(ceny orientacyjne)
Pisemny plan leczenia z kosztorysem od 350,00 zł
Osadzenie implantu od 3500,00 zł
Korona porcelanowa na metalu, cementowana, przykręcana od 3500,00 zł
Korona całoceramiczna na łączniku indywidualnym od 3800,00 zł
Zaczep typu kerator do implantu, do protezy ruchomej od 3500,00 zł
Zaczep kulowy (ball abutment) od 2500,00 zł
Użycie CGF (czynniki wzrostu), PRF (osocze bogato płytkowe). Jedno miejsce 1200,00 zł
Użycie CGF (czynniki wzrostu), PRF (osocze bogato płytkowe). Dwa miejsca 1500,00 zł

ORTODONCJA

Konsultacja ortodontyczna 300,00 zł
Wyciski do modeli diagnostycznych 200,00 zł
Analiza modeli, zdjęć rtg i cefalometria, plan leczenia 300,00 zł
Koszt założenia apataru stałego w 1 łuku zębowym
metalowy ligaturowy 2000,00 zł
metalowy bezligaturowy 3000,00 zł
kosmetyczny ligaturowy 3000,00 zł
kosmetyczny bezligaturowy 3500,00 zł
aparat RPE (typu hyrax) 800,00 zł
Wizyta kontrolna z aparatem stałym w obu łukach... 300,00 zł
Aparat ruchomy 1000,00 zł
kontrolna z aparatem ruchomym (zwykle co 8 tygodni) 200,00 zł
Aparat retencyjny ruchomy 600,00 zł
Aparat retencyjny stały 600,00 zł
Microimplant 1000,00 zł

BADANIA RADIOLOGICZNE

Radiowizjografia 90,00 zł
Pantomogram 120,00 zł
CBCT pole 5 x 5 280,00 zł
CBCT pole 10 x 5 320,00 zł
CBCT pole 10 x 10 420,00 zł

Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany tylko w celach informacyjnych. Podane ceny mogą ulec zmianie.

Uprzejmie informujemy, że odbiór dokumentacji medycznej, zdjęć RVG, pantomogramu oraz tomografii CBCT jest możliwy tylko osobiście w gabinecie Implant-Dentist. Nie wysyłamy drogą elektroniczną, ani listową.

Koszt wydania kopii zdjęcia na płycie: 10,00 zł. Wydanie kopii dokumentacji medycznej po raz pierwszy jest bezpłatne, kolejne płatne 10,00 zł.