Gwaracja na usługi stomatologiczne

Gwaracja

na usługi stomatologiczne

Gwarancja na usługi stomatologiczne

Wszystkie usługi stomatologiczne w Klinice Implant Dentist wykonywane są na najwyższym światowym poziomie. Jesteśmy świadomi umiejetności naszych lekarzy, dlatego Pacjenci otrzymują gwarancję na wykonane u nas leczenie. Udzielając gwarancji bierzemy odpowiedzialność za wykonane u nas zabiegi lecznicze.

 1. Czas trwania gwarancji:
  • Gwarancja na implanty śródkostne trwa 5 lat, od wprowadzenia implantu
  • Gwarancja udzielona po leczeniu kanałowym trwa 3 lata
  • Gwarancja na stałe prace protetyczne np. korony i mosty trwa 3 lata
  • Gwarancja na ruchome protezy zębowe trwa 2 lata
 2. Gwarancja na usługi stomatologiczne – warunki.
  Gwarancje na usługi stomatologiczne wykonane w naszej placówce są udzielane pod warunkiem przestrzegania zasad:
  • Zakończenie leczenia według ustalonego planu leczenia przez lekarza prowadzącego.
  • Utrzymywanie codziennej higieny jamy ustnej na bardzo dobrym poziomie.
  • Wizyta u higienistki co 12 miesiecy, u osób z grupy ryzyka co 6 miesiecy
  • Kompleksowe badanie stomatologiczne przeprowadzane raz do roku i podejmowanie leczenia w razie potrzeby
  • Pacjenci z bruksizmem są zobowiązani do podjęcia leczenia. Brak terapii może skutkować utratą wyników leczenia i niszczeniem już wykonanych odbudów protetycznych.
 3. Gwarancja na usługi stomatologiczne nie obejmuje:
  • Tymczasowych prac stomatologicznych, jak np. protezy natychmiastowe, czy korony tymczasowe
  • Usług i zabiegów wykonanych warunkowo, kiedy Pacjent został poinformowany przed ich wykonaniem o ograniczonych warunkach gwarancji lub jej całkowitym braku (leczenie warunkowe) i wyraził na to zgodę
  • Ponownego leczenia kanałowego zęba leczonego wcześniej poza naszą kliniką
 4. Wyłączone spod gwarancji stomatologicznej uszkodzenia.
  Gwarancja na usługi stomatologiczne nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niedostatecznej dbałości Pacjenta, w szczególności:
  • Występowania niedostatecznej higieny jamy ustnej
  • Palenia tytoniu u pacjentów leczonych z użyciem implantów, pacjentów paradontologicznych, pacjentów protetycznych
  • Złamania zębów będących w trakcie leczenia kanałowego
  • Złamania zębów po leczeniu kanałowym, które nie zostały zabezpieczone nadbudową protetyczną
  • Wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia losowego albo urazu mechanicznego
  • Wystąpienia naturalnego zaniku kości lub zmian zapalnych w przyzębiu.
  • Wystąpienia choroby lub schorzenia mającego niekorzystny wpływ na jamę ustną, tkanki miękkie, kostne i zęby Pacjenta, np choroby nowotworowej, używania leków antydepresyjnych, choroby endokrynologiczne, itp.

Podejmując leczenia, Pacjent akceptuję warunki gwarancji, które są dostępne do wglądu w Rejestracji Implant Dentist, oraz na stronie internetowej www.implantdentist.pl.

Uwaga: w przypadku wystąpienia wady albo schorzenia będącego następstwem usługi wykonanej w naszej Klinice, Pacjent jest zobligowany do osobistego zgłoszenia tejże wady u lekarza prowadzącego w jak najkrótszym terminie od jej powstania. Termin ten nie powinien przekraczać 14 dni.