Zasady przyjęć pacjentów

Zasady przyjęć pacjentów

w klinice Implant-Dentist

Zasady pracy w Klinice IMPLANT – DENTIST w czasie Pandemii.

 1. Zapisy na wizyty odbywają się TYLKO telefonicznie, numer telefonu: 607-576-849.
 2. Prosimy pacjentów o punktualnie przybycie, bez osób towarzyszących, na umówioną telefonicznie wizytę.
 3. W nagłych przypadkach, na przykład ból zęba, wszyscy pacjenci, również zakażeni lub podejrzewani o zakażenie koronawirusem otrzymają niezbędną pomoc stomatologiczną.
 4. W trosce o zdrowie naszych pacjentów i naszego personelu używamy jednorazowej odzieży ochronnej, np. fartuchów i kombinezonów ochronnych, czapek, ochraniaczy na buty, rękawiczek. Korzystamy również z gogli i przyłbic ochronnych.
 5. Pacjentów prosimy o dezynfekcję rąk. Stojaki z płynami do dezynfekcji znajdują się na parterze, przy wejściu do budynku, oraz na II piętrze przy wejściu do Kliniki.
 6. Po dezynfekcji rąk i założeniu obuwia ochronnego, każdy pacjent wypełnia ankietę medyczną dotyczącą ryzyka związanego z przenoszeniem się koronawirusa. Dodatkowo w rejestracji będzie dokonany pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym.
 7. Nasz gabinet jest wyposażony w wentylację nawiewno-wywiewną, która zapewnia szęściokrotną wymianę powietrza na godzinę w gabinetach i ciągach komunikacyjnych. Wietrzenie gabinetu, np. przez otwarcie okna, lub kratki wentylacyjne jest niewystarczające.
 8. Posiadamy wydzielone pomieszczenie szatni czystej, gdzie personel ubiera się w czystą odzież ochronną i szatnię brudną, z wentylacją wywiewną gdzie po pracy z pacjentem są zdejmowane ubrania robocze.
 9. Zgodnie z wymaganiami Naczelnej Rady Lekarskiej i Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego pacjenci przyjmowani są w jednofotelowych gabinetach. Po przyjęciu pacjenta powierzchnie płaskie w gabinecie i unit stomatologiczny są dezynfekowane z użyciem płynów dezynfekujących, a gabinet jest wyłączony z użytkowania na 15 minut w celu wentylacji pomieszczenia.
 10. Lekarz w gabinecie ma do pomocy dwie asystentki. Jedna pracuje z lekarzem przy pacjencie w systemie na cztery ręce. Druga asystentka podaje im czyste narzędzia i materiały.
 11. Wszędzie gdzie jest to możliwe pracujemy w koferdamie, stosując aspirację aerozolu wodno-powietrznego z końcówek stomatologicznych za pomocą „odkurzacza” – pompy ssącej.