Gwarancja

na prace wykonane w naszym gabinecie

Usługi stomatologiczne wykonane w naszym gabinecie są objęte gwarancją. Gwarancja jest udzielana po wypełnieniu całego planu leczenia. Niewykonanie założonego planu leczenia, po zakończeniu części prac, skutkuje utratą gwarancji.

Warunkiem otrzymania gwarancji, w tym na leczenie paradontologiczne i implantologiczne jest zgłaszanie się pacjenta na wizyty kontrolne co 6 miesięcy, w czasie których dokonujemy przeglądu oraz higieny jamy ustnej. Badanie radiologiczne, oraz zabiegi higienizacyjne są odpłatne według cennika.

Czas trwania gwarancji:
- stomatologia zachowawcza - 2 lata
- stałe uzupełnienia protetyczne - korony i mosty - 3 lata
- ruchome uzupełnienia protetyczne - 2 lata

Gwarancja nie obejmuje:
- prac tymczasowych gabinetowych i laboratoryjnych
- leczenia kanałowego, również pod mikroskopem
- prac wykonanych warunkowo, na życzenie Pacjenta, pomimo poważnych przeciwwskazań stomatologicznych.

Cennik

usług stomatologicznych

W naszej placówce można dokonywać płatności tylko gotówką. Za utrudnienia przepraszamy.

CENNIK KONSULTACJI

Konsultacja ogólna 30 minut 150,00 zł
Konsultacja specjalistyczna: implantologia, paradontologia, protetyka 200,00 zł
Konsultacja specjalistyczna z pisemnym planem leczenia i kosztorysem 250,00 zł
Przy konsultacji korzystamy ze zdjęć: radiowizjografia, pantomogram, tomografia stożkowa wolumetryczna. Nie ma możliwości konsultacji paradontologicznej, endodontycznej lub implantologicznej bez aktualnych zdjęć. Korzystamy z radiologii systemu Care stream - jest to najpopularniejszy system radiologii stomatologicznej w Polsce. W Radomiu jest pięć takich aparatów. Pacjent może przynieść aktualne zdjęcia na nośniku lub wykonać je w naszym gabinecie.
Aktualny cennik usług radiologicznych znajduje się na stronie Helios-Tomografia.

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Znieczulenie przewodowe, nasiękowe 60,00 zł
Lakowanie bruzd lakiem szczelinowym 60,00 zł
Fluorkowanie łuku zębowego 100,00 zł
Wypełnienie małe 200,00 zł
Wypełnienie średnie 250,00 zł
Wypełnienie duże 350,00 zł
Odbudowa na włóknach szklanych, za jedno włókno 100,00 zł

STOMATOLOGIA ESTETYCZNA

Wybielanie gabinetowe - 1 łuk 600,00 zł
Wybielanie nakładkowe (domowe) 900,00 zł
Okołozabiegowe znoszenie nadwrażliwości (cena z nakładkami) 300,00 zł
Terapia domowa znoszenia nadwrażliwości 450,00 zł
Wybielanie zęba martwego - pierwsza wizyta 150,00 zł
Wybielanie zęba martwego - kolejna wizyta 100,00 zł
Usuwanie białych plam za pomocą preparatu ICON 200,00 zł / 1 ząb

PARADONTOLOGIA

Instruktaż higieny paradontologicznej 100,00 zł
Scaling, piaskowanie, fluoryzacja od 280,00 zł
Kiretaż zamknięty od 130,00 zł
Kiretaż otwarty od 250,00 zł
Piaskowanie poddziąsłowe z polerowaniem korzenia od 250,00 zł
Szynowanie paradontologiczne (bez kosztów laboratoryjnych) 250,00 zł
Sterowana regeneracja tkanek 1-3 zębów (bez biomateriałów) od 800,00 zł
Sterowana regeneracja tkanek 3-5 zębów (bez biomateriałów) od 1200,00 zł
Wydłużenie korony klinicznej od 650,00 zł

ENDODONCJA

Leczenie kanałowe w znieczuleniu, 60 minut od 280,00 zł
Powtórne leczenie kanałowe, 60 minut od 300,00 zł
Leczenie kanałowe zęba pod mikroskopem
Zamknięcie perforacji 100,00 - 300,00 zł
Usunięcie złamanego narzędzia 150,00 - 350,00 zł
Udrożnienie zarośniętego kanału korzeniowego 100,00 - 150,00 zł
Usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego 50,00 - 150,00 zł
Całkowite opracowanie jednego kanału 80,00 - 120,00 zł
Całkowite opracowanie jednego kanału, reendo 100,00 - 150,00 zł
Wypełnienie jednego kanału gutaperką na gorąco 80,00 - 120,00 zł

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

Ekstrakcja zeba mlecznego od 100,00 zł
Ekstrakcja zęba jednokorzeniowego 200,00 zł
Ekstrakcja zęba wielokorzeniowego od 250,00 zł
Chirurgiczna ekstrakcja zęba (dłutowanie) od 350,00 zł
Operacyjne usuniecie zęba mądrości / zęba zatrzymanego / korzeni resztkowych od 550,00 zł
Resekcja wierzchołka korzenia - jeden korzeń od 450,00 zł
Resekcja wierzchołka korzenia - każdy następny korzeń 200,00 zł
Radektomia z wypełnieniem kanału przed zabiegiem 750,00 zł
Hemisekcja dolnego trzonowca 450,00 zł
Zamknięcie połączenia ustno-zatokowego od 550,00 zł

PROTETYKA

Lany wkład koronowo-korzeniowy prosty 500,00 zł
Lany wkład koronowo-korzeniowy złożony 600,00 zł
Korona porcelanowa na metalu od 850,00 zł
Korona całoceramiczna od 1600,00 zł
Licówka całoceramiczna od 1600,00 zł
Proteza akrylowa całkowita, zęby Vita 1100,00 zł
Proteza szkieletowa od 1800,00 zł
Zasuwa, zatrzask od 750,00 zł
Nakład kompozytowy od 600,00 zł
Nakład porcelanowy od 1600,00 zł
Kerator, lokator dokorzeniowy 1500,00 zł
Magnez siłą 500 Gram z wkładem ze srebropalladu 1500,00 zł

MIKROCHIRURGIA

(ceny orientacyjne)
Pisemny plan leczenia z kosztorysem od 250,00 zł
Zabieg sterowanej regeneracji kości (bez biomateriałów) od 1000,00 zł
Regeneracja kości metodą rozszczepu, przeszczepu autogennego, bloczka kostnego, błon nieresorbowalnych od 2000,00 zł
Sinus lift metoda zamkniętą (jeden implant) od 500,00 zł
Sinus lift metodą otwarta od 3500,00 zł
Odbudowa dziąsła (przeszczep autogenny) od 1000,00 zł
Odbudowa dziąsła / Mucoderm od 2000,00 zł
Pokrycie recesji z użyciem przeszczepu tkanek z podniebiebia 1200,00 zł
Pokrycie dwóch recesji obok siebie 1600,00 zł
Pokrycie trzech recesji obok siebie 2000,00 zł

IMPLANTOLOGIA

(ceny orientacyjne)
Pisemny plan leczenia z kosztorysem od 250,00 zł
Osadzenie implantu od 2500,00 zł
Korona porcelanowa na metalu, cementowana, przykręcana od 2500,00 zł
Korona całoceramiczna na łączniku indywidualnym od 3000,00 zł
Zaczep typu kerator do implantu, do protezy ruchomej od 2500,00 zł
Zaczep kulowy (ball abutment) od 2000,00 zł
Użycie CGF (czynniki wzrostu), PRF (osocze bogato płytkowe). Jedno miejsce 800,00 zł
Użycie CGF (czynniki wzrostu), PRF (osocze bogato płytkowe). Dwa miejsca 1000,00 zł

ORTODONCJA

Konsultacja ortodontyczna 100,00 zł
Wyciski do modeli diagnostycznych 200,00 zł
Analiza modeli, zdjęć rtg i cefalometria, plan leczenia 200,00 zł
Koszt założenia apataru stałego w 1 łuku zębowym
metalowy ligaturowy 2000,00 zł
metalowy bezligaturowy 2700,00 zł
kosmetyczny ligaturowy 3000,00 zł
kosmetyczny bezligaturowy 3500,00 zł
aparat RPE ( typu hyrax) 800,00 zł
Wizyta kontrolna z aparatem stałym w obu łukach... 200,00 zł
Aparat ruchomy 800,00 zł
kontrolna z aparatem ruchomym (zwykle co 8 tygodni) 100,00 zł
Aparat retencyjny ruchomy 500,00 zł
Aparat retencyjny stały 500,00 zł

DIAGNOSTYKA ZABURZEŃ CZYNNOŚCIOWYCH NARZĄDU ŻUCIA

Badanie komputerowe zwarcia T-Scan III 1 wizyta 550,00 zł
wizyty kontrolne 350,00 zł
Badanie komputerowe zwarcia T-Scan III z EMG 1 wizyta 850,00 zł
wizyty kontrolne 550,00 zł
Badanie komputerowe czynności narządu żucia Zebris JMA 1 wizyta 550,00 zł
wizyty kontrolne 350,00 zł
Analiza komputerowa napięcia mięśniowego mięśni żwaczy skroniowych z zastosowaniem aparatu BruxOff: 1 badanie 250,00 zł
kolejne badania 150,00 zł
Szyna ortopedyczna 700,00 zł
wizyta kontrolna 50,00 zł - 100,00 zł
Laseroterapia z wykorzystaniem aparatu EPIC 10 10 zabiegów 200,00 zł
Elektroterapia z zastosowaniem aparatu T.I.M.E MULTITHERAPIST Terapia w domu przez 10 dni 200,00 zł
kolejne 10 dni 100,00 zł
Diagnostyka problemów oddychania i snu
Wstępne badanie skreeningowe problemów oddychania i snu z zastosowaniem aparatu Apnea Link 150,00 zł
Kolejne badanie skreeningowe (głównie chrapanie) z zastosowaniem aparatu NOX T3 250,00 zł
Pełne badanie specjalistyczne problemów oddychania i snu z zastosowaniem aparatu Embletta MPR PG ST+ 800,00 zł

Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany tylko w celach informacyjnych. Podane ceny mogą ulec zmianie.

Uprzejmie informujemy, że odbiór dokumentacji medycznej, zdjęć RVG, pantomogramu oraz tomografii CBCT jest możliwy tylko osobiście w gabinecie Implant-Dentist. Nie wysyłamy drogą elektroniczną, ani listową.