Zasady przyjęć pacjentów

Zasady przyjęć pacjentów

w klinice Implant-Dentist

Zgodnie z zaleceniami Komisji Stomatologii Naczelnej Rady Lekarskiej, w trosce o zdrowie publiczne, zdrowie naszych pacjentów i zdrowie naszego personelu, od 16.03.2020 roku zawieszamy planowe przyjęcia naszych pacjentów na okres 14 dni. Czas zamknięcia gabinetu może sie wydłużyć.

  1. Placówka zapewnia kontakt telefoniczny dla naszych pacjentów wymagających pilnej interwencji. Po wstępnej telefonicznej ocenie poroblemu lekarz podejmie decyzje o dalszym toku postępowania.
  2. Dla naszych pacjentów, których mamy wpisanych w bazie danych możemy wystawić elektroniczną receptę lekarską.
  3. W przypadku kiedy wizyta jest konieczna pacjent będzie umawiany w najbliższym możliwym terminie i to pacjent powinien sie dostosowac do wyznaczonego terminu. Pacjenci będą umawiani tak, aby nie spotykali sie z innymi pacjentami w poczekalni, lub gabinecie. Prosimy o punktualne przybycie, bez osób towarzyszących.
  4. Przyjęcie pacjenta poprzedza złożenie oświadczenia o osobistym stanie zdrowia, oraz kontaktach pacjenta z osobami zainfekowanymi, osobami wracajacymi z zagranicy, lub osobami pozostajacymi w kwarantannie domowej.
  5. W przypadku wątpliwości co do stanu pacjenta, wątpliwości co do rzetelności złożonego oświadzcenia lub objawów i wywiadu nakierowującego na podejrzenie nosicielstwa wirusa SARS-Cov-2 wdrażana będzie typowa procedura określona przez GIS - skierowanie do lekarza medycyny specjalisty chorób zakaźnych, lub do Szpitala.
  6. NASZ GABINET POSIADA WENTYLACJĘ NAWIEWNO - WYWIEWNĄ. Powietrze jest wymieniane przy pomocy czerpni, wyrzutni, kanałów wentylacyjnych i silników elektrycznych pięć razy na godzinę. Posiadamy odpowiedni zapas środków higienicznych, rękawiczek jednorazowych i płynów dezynfekcyjnych.