Our offer

Price list

Basic examination 60,00 zł
Specialist examination with treatment plan 150,00 - 250,00 zł
Specialist consultation 150,00 zł
Conduction or infiltration anaesthesia 50,00 zł

CONSERVATIVE DENTISTRY

Lacquering with fissure sealant 50,00 zł
Fluoridation of tooth arch 80,00 zł
Small filling 200,00 zł
Medium filling 250,00 zł
Large filling 300,00 zł
Fibreglass tooth reconstruction (one fibre) 80,00 zł

PERIODONTOLOGY

Hygiene instructions 50,00 zł
Scaling, sandblasting, fluoridation (with anaesthesia) 260,00 zł
Closed curettage od 130,00 zł
Open curettage from 250,00 zł
Subgingival sandblasting with tooth polishing from 200,00 zł
Periodontal splinting (lab costs not included) 250,00 zł
Guided tissue regeneration 1-3 teeth (bio–materials not included) 600,00 zł
Guided tissue regeneration 3-5 teeth (bio–materials not included) 900,00 zł
Clinical crown lengthening from 450,00 zł

ENDODODONTICS

Root canal treatment with anaesthesia (60 min.) 260,00 zł
Secondary root canal treatment (60 min.) 280,00 zł
Microscopic root canal treatment
Closing perforation 90,00 - 280,00 zł
Removing broken dental tool 90,00 - 280,00 zł
Unblocking root canals 90,00 - 280,00 zł
Removing crown-root inlay 50,00 - 100,00 zł
Complete root canal work 60,00 - 100,00 zł
Complete root canal work, reendo 100,00 - 150,00 zł
Filling one root canal with hot gutta-percha 80,00 - 120,00 zł

DENTAL SURGERY

Milk tooth extraction 100,00 zł
Tooth extraction 160,00 zł
Surgical tooth extraction (tooth sectioning) from 250,00 zł
Surgical wisdom tooth extraction / impacted tooth extraction from 400,00 zł
Root apex resection – one root 350,00 zł
Root apex resection – every additional root 150,00 zł
Radectomy with canal filling before the procedure 450,00 zł
Hemisection of lower molar 450,00 zł
Closing of oroantral fistula 350,00 zł

PROSTHETICS

Simple cast crown-root inlay 400,00 zł
Complex cast crown-root inlay 450,00 zł
Porcelain crown on metal 750,00 zł
All ceramic crown Empress 1500,00 zł
All ceramic veneer 1400,00 zł
Complete acrylic dentures 1000,00 zł
Skeletal dentures from 1500,00 zł
Bolt, snap from 600,00 zł
Composite onlay 600,00 zł
Porcelain onlay 1300,00 zł

MICROSURGERY

(prices might be subject to change)
Treatment plan with cost estimate 200,00 zł
Guided bone regeneration (biomaterials not included) from 1000,00 zł
Bone regeneration using split method, autogenic bone graft, bone block, non-resorbable membrane from 2000,00 zł
Sinus lift, closed method (one implant) from 500,00 zł
Sinus lift, open method from 2500,00 zł
Gum regeneration (autogenic bone graft) from 800,00 zł
Gum regeneration/Mucoderm from 2000,00 zł

IMPLANTOLOGY

(prices might be subject to change)
Treatment plan with cost estimate 200,00 zł
Implant placement from 2000,00 zł
Porcelain crown on metal from 1500,00 zł
All ceramic crown on custom abutment from 2500,00 zł
Kerator attachment for implant or dentures from 1500,00 zł

ORTHODONTICS

Orthodontic consultation 50,00 zł
Impressions for diagnostic models 100,00 zł
Models and X-ray analysis, cephalometry, treatment plan 200,00 zł
Permanent braces, one arch
Metal ligature 1700,00 zł
Metal non-ligature 2500,00 zł
Cosmetic ligature 2800,00 zł
RPE braces (hyrax) 800,00 zł
Check-up visit (one arch braces) 100,00 zł
Check-up visit (two arches braces) 200,00 zł
Removable braces 800,00 zł
Check-up visit (removable braces) usually every 8 weeks 100,00 zł
Removable retainer 500,00 zł
Permanent retainer 500,00 zł

DIAGNOSTYKA ZABURZEŃ CZYNNOŚCIOWYCH NARZĄDU ŻUCIA

Badanie komputerowe zwarcia T-Scan III 1 wizyta 550,00 zł
wizyty kontrolne 350,00 zł
Badanie komputerowe zwarcia T-Scan III z EMG 1 wizyta 850,00 zł
wizyty kontrolne 550,00 zł
Badanie komputerowe czynności narządu żucia Zebris JMA 1 wizyta 550,00 zł
wizyty kontrolne 350,00 zł
Analiza komputerowa napięcia mięśniowego mięśni żwaczy skroniowych z zastosowaniem aparatu BruxOff: 1 badanie 250,00 zł
kolejne badania 150,00 zł
Szyna ortopedyczna 700,00 zł
wizyta kontrolna 50,00 zł - 100,00 zł
Laseroterapia z wykorzystaniem aparatu EPIC 10 10 zabiegów 200,00 zł
Elektroterapia z zastosowaniem aparatu T.I.M.E MULTITHERAPIST Terapia w domu przez 10 dni 200,00 zł
kolejne 10 dni 100,00 zł
Diagnostyka problemów oddychania i snu
Wstępne badanie skreeningowe problemów oddychania i snu z zastosowaniem aparatu Apnea Link 150,00 zł
Kolejne badanie skreeningowe (głównie chrapanie) z zastosowaniem aparatu NOX T3 250,00 zł
Pełne badanie specjalistyczne problemów oddychania i snu z zastosowaniem aparatu Embletta MPR PG ST+ 800,00 zł

The above price list does not constitute a sales offer according to Article 66, paragraph 1 of the Civil Code and is published for informative purposes. The prices may be subject to change.